El proppassat dimarts 3 d’octubre a les 6 de la tarda es va celebrar la 5a Assemblea General de Socis i Sòcies, a la Sala Roser Carrau, de l’Espai Cultural Can Bisa de Vilassar de Mar. En el decurs de la sessió i després de la benvinguda i presentació de l’assemblea es va procedir a la lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea del 27 de setembre de 2022. Posteriorment és va procedir a presentar la memòria de les activitats del curs 2022-2023, resum gràfic que  es pot veure al vídeo que hi ha més avall.
A continuació es va donar pas a la presentació dels comptes anuals del curs 2022-2023 i del pressupost pel curs 2023-2024, que van ser aprovats per unanimitat dels socis assistents. També es va informar de la renovació de la Junta i es va demanar la ratificació de càrrecs, que va ser acceptada pels assistents.
Finalment es va procedir presentar la programació del curs 2023-2024.
Per cloure amb un torn obert de paraules, precs i preguntes, que va resultar altament interessant gràcies a les aportacions del socis presents.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept