Renovació anual

La quota de soci té validesa només pel curs vigent i dona dret a assistir a les conferències programades des del moment de l’alta fins a final de juliol, així com a preus especials i altres avantatges en les altres activitats que organitza l’Aula durant aquest temps.
Abans de l’inici del nou curs les persones sòcies rebran un comunicat d’invitació a renovar la seva subscripció.
Aquest comunicat les hi donarà accés a les seves dades recollides a l’aplicació de gestió de socis de l’Aula i les hi permetrà a més revisar-les i actualitzar-les, si s’escau.

Addicionalment es pot renovar la subscripció d’alguna d’aquestes maneres:
Mitjançant correu dirigit a secretaria@aulavilassardemar.cat, indicant nom, 1r cognom, 2n cognom i telèfon de contacte.
Comunicant-ho personalment a qualsevol membre de la Junta Directiva a l’inici del curs.

Us recordem que per formalitzar la renovació cal fer l’abonament de la quota corresponent.
A l’Assemblea General de l’Aula, a proposta de la Junta, es va acordar mantenir les quotes de col·laboració dels socis/sòcies pel curs 2023-2024 amb la quantitat següent:

Per totes les conferències d’octubre a juny, 35 €
Per les persones que s’incorporen a partir de gener, 25 €
Per les persones que s’incorporen a partir d’abril, 15 €

Forma de pagament
1) A les persones associades que hagin triat la modalitat de pagament a través del seu compte bancari se les girarà el corresponent rebut un cop rebuda la sol·licitud de renovació.

En altre cas,
2) El pagament es farà preferentment per ingrés o transferència al compte de l’Aula, (BBVA) ES49 0182 1379 3002 0231 8217
Indicant nom, 1r cognom, 2n cognom i, si és possible, telèfon.
3) També es pot fer en efectiu a Serveis Socials, o directament als membres de la Junta els dies de conferència, portant la quantitat justa.