Renovació socis/es

A l’Assemblea General de l’Aula, a proposta de la Junta, es va acordar mantenir les quotes de col·laboració dels socis/sòcies pel curs 2021-2022 amb la quantitat següent:

Per totes les conferències d’octubre a juny, 35 €.

Per les persones que s’incorporen a partir de gener, 25 €.

Per les persones que s’incorporen a partir d’abril, 15 €.

1) El pagament es farà preferentment per ingrés o transferència al compte de l’Aula, (BBVA)

ES49 0182 1379 3002 0231 8217

Indicant nom, 1r cognom, 2n cognom i si és possible,  telèfon.

2) També, en efectiu a Serveis Socials, o directament als membres de la Junta, els dies de conferència, portant la quantitat justa. (Preguem fer-ho a partir del dia 6/09/2021.)

La Junta de l’AeUVdM, participant d’una voluntat social, dispensa de fer l’abonament de la quota a aquelles persones que econòmicament no puguin fer aquesta despesa.

Top

Login


Create an Account!
Forgot Password?
Registration is disabled.

Want to Login?

Forgot Password?