• La conferència s'estructura entorn als quatre conceptes del títul.