Carregant Esdeveniments

Tots els Esdeveniments

L’espai litoral concentra una alta afluència d’usuaris i usos, juntament amb una intensa estacionalització. Ha esdevingut el substrat bàsic de l’activitat turística i, per rendibilitzar-ho, s’ha potenciat la seva funció turístico-recreativa aplicant una gestió socioeconòmica, menystenint o anul·lant les funcions ecològica i protectiva. Per evitar aquesta homogeneïtzació, cal zonificar i singularitzar la zona costanera amb una gestió adaptativa i diferenciada, atenent les seves múltiples vocacions: la recreativa, l’ecològico-paisatgística i la protectora.

Carolina Marti-Llambrich

La Dra. Carolina Marti-Llambrich és professora del Departament de Geografia de la Universitat de Girona (UdG). És experta en Sistemes d’Informació Geogràfica. La seva recerca se centra en la transformació del paisatge costaner, gestió integrada de la zona costanera, estratègies de turisme sostenible, co-governança i co-gestió de zones marítimes i costaneres. Ha estat directora de l’Institut de Recerca en Medi Ambient (2017-2022) i actualment és Delegada del Rector per a Territori i Sostenibilitat de la UdG. És la investigadora principal de projectes de recerca d’àmbit europeu, espanyol i català. Assessora a la Generalitat de Catalunya en com implementar la llei d’Ordenació i Protecció del Litoral. Donada la seva especialització dirigeix quatre tesis doctorals relacionades amb el Canvi Ambiental i Transició Socioecològica, i amb la Gestió i Planificació del Turisme.

Share This Story, Choose Your Platform!

Deixeu un comentari