Carregant Esdeveniments

Tots els Esdeveniments

La problemàtica energètica és damunt la taula i la necessitat d’una aproximació multidisciplinària que permeti abordar-la tenint en compte la seva dimensió mundial és cada dia més punyent. Per parlar d’energia, a més de conèixer la tecnologia, hem de tenir molt present la ciutadania, fer un esforç humà i científic per tal d’entendre què ens demana i actuar en conseqüència. Per produir pensament energètic necessitem experts en economia, gestió, climatologia, sociologia, sostenibilitat… i també en tecnologia energètica! L’entrellat de les interaccions entre experts d’especialitat diversa en general ja és complex, i en aquest cas potser més encara. Les dificultats que apareixen en aquestes interaccions solen fer-nos globalment poc eficaços. No interaccionem de forma òptima! Així, i malgrat els esforços de molts, el diàleg en temes de sostenibilitat energètica o global entre experts diversos és dificultós. Som davant d’un tema amb un enquadrament complex. La transversalitat ha de ser gestionada i un dels propòsits que tenim és intentar aportar una mica de llum a l’aclariment de la situació.

Francesc Reventós i Puigjaner és doctor enginyer per l’Institut National Polytechnique de Gr noble (1982) i llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona (1979).

En la seva vida professional es distingeixen dues grans etapes de durada equivalent: la primera, com a enginyer del sector elèctric, i la segona com a professor universitari. De la primera etapa, destaca haver estat responsable d’Anàlisi Dinàmica a les centrals d’Ascó i Vandellòs-II. A la segona, esdevé professor agregat del Departament de Física i de l’Institut de Tècniques Energètiques de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb responsabilitat docent i de recerca en àrees de Termohidràulica i Física de reactors, Tecnologia energètica i Seguretat nuclear.

El 2002 va ser investigador visitant al Massachusets Institute of Technology (MIT). En l’àmbit internacional, ha cooperat amb universitats com: Grenoble, North-Carolina, Penn State, Pisa, Purdue, Texas A&M, Zagreb, així com amb laboratoris i enginyeries d’arreu. La seva recerca ha comptat, en moltes ocasions, amb l’impuls d’institucions com ara el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) i la Nuclear Energy Agency (NEA) de l’OCDE.
És autor del llibre Transició Energètica. Què és urgent? Què és important? (2021) on descriu, amb tarannà pedagògic, l’entrellat de l’enquadrament necessari per avançar en el tema. En el camp de l’assaig literari és autor del llibre El camí de la conversa (2014), que consisteix en un recull de reflexions de filosofia quotidiana.

Carles Riba i Romeva (Palma, 1 de juliol de 1947) és un enginyer, escriptor i polític català. Doctorat en enginyeria industrial el 1974, ha exercit de professor a la Universitat Politècnica de Catalunya des del 1971, exceptuant el període 1979-1983, en què fou el primer alcalde democràtic de Sant Joan Despí pel PSUC.

Paral·lelament, fou president del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat del 1995 al 2013. Des del 2013 és el president del Col·lectiu per a un Nou Model Energètic Social i Sostenible (CMES). És autor de 14 llibres de text en el terreny de l’enginyeria mecànica i de 4 llibres en l’àrea d’energia.

Share This Story, Choose Your Platform!

Deixeu un comentari