Inauguració de l’Aula (30-1-2018)

Conferència Enric Mayolas (1) (30-1-2018)

«Un passeig per L’Ópera»

Conferència Rosa Lluch (13-2-2018)

«Els remences»

Conferència J.M. del Pozo (6-3-2018)

Educació: «dèficits, reptes i respostes»

Conferència Joan Tres i Arnal (24-4-2018)

«Miquel Martí i Pol: la tendresa s’instal·la en les paraules»

Conferència Ester Salinas (8-5-2018)

«La societat de la por»

Conferència Jordi Serrano (22-5-2018) «Fonamets de la laïcitat a Catalunya»

Conferència Antoni Bassas (29-5-2018)

“Periodista a Catalunya i als Estats Units»

Conferència Mila Font (5-6-2018)

Reptes de l’acció humanitària al 2018.

«L’Experiència de Metges sense Fronteres»

Conferència Vicenç Villatoro (19-6-2018)

«La cultura al segle XXI» 

Taller sobre Josep Palau i Fabre (4-10-18)

Taller sobre Montserrat Abello(11-10-18)

Taller sobre Mª Aurelia Capmany (18-10-18)

Conferència Victòria Alsina i Burgués (18-12-2018)

Conferència Xavier Garí de Barbera (29-1-2019)

«Els Drets Humans: La garantia de la dignitat humana» 

Conferència Mariona Milla (12-2-2019)

“Com mirar un quadre” 

Conferència J.Mª Mainat “Ciencia optimista” (26-2-2019)

Conferència Genís Sinca i Algué.  Pompeu Fabra- “L’home del tranvia” (12-3-2019)

Conferència Carles Paytubí Garí.  “Les cuatre estacions de la salut” (26-3-2019)

Conferència Pere Cabot i Roig.  “El jardi mediterrani amb criteris de sostenibilitat” (30-4-2019)

Top

Login


Create an Account!
Forgot Password?
Registration is disabled.

Want to Login?

Forgot Password?